Các dịch vụ của chúng tôi

Baltic Legal's cung cấp các giải pháp toàn diện và sự hỗ trợ cho những nhu cầu di trú của quý vị, trong đó có các dịch vụ:

 • Tư vấn về luật di trú của Latvia;
 • Hỗ trợ xin giấy phép cư trú ở Latvia;
 • Soạn thảo và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết trong quá trình xin giấy phép cư trú;
 • Hỗ trợ pháp lý chung;
 • Hỗ trợ tổ chức trong các giai đoạn đầu (hỗ trợ về lời mời thị thực ngắn hạn cho lần đến đầu tiên của quý vị, hỗ trợ đặt trước phòng khách sạn, v.v.);
 • Một luật sư có mặt để hỗ trợ khi nộp tài liệu tại Văn phòng Công dân và Di trú của Cộng hòa Latvia tại Riga;
 • Đại diện thân chủ làm việc với các tổ chức chính quyền bang và địa phương;
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép cư trú tại Văn phòng Công dân và Di trú;
 • Hỗ trợ tìm kiếm bất động sản;
 • Tư vấn về thị trường bất động sản Latvia, nghiên cứu thị trường bất động sản;
 • Thẩm định bất động sản;
 • Hỗ trợ và tư vấn pháp lý đầy đủ trong suốt quá trình quý vị mua bất động sản;
 • Chuẩn bị / đàm phán các điều khoản và điều kiện của một tài khoản ký quỹ;
 • Soạn thảo và nộp các tài liệu trong quá trình củng cố đăng ký tài sản;
 • Quản lý tài sản, hỗ trợ chọn lựa cách sử dụng bất động sản một cách tốt nhất;
 • Hỗ trợ quản lý tài sản tại Latvia trong thời gian vắng mặt chủ sở hữu;
 • Hỗ trợ về dịch vụ ngân hàng địa phương (mở tài khoản ngân hàng cá nhân);
 • Tư vấn thuế, dịch vụ kế toán, báo cáo thuế và đại diện trước các cơ quan thuế địa phương;
 • Cung cấp dịch vụ dịch thuật từ tiếng Latvia sang tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Các công ty đối tác dịch thuật của chúng tôi có thể giúp quý vị vượt qua rào cản ngôn ngữ;
 • Thành lập công ty, khởi nghiệp kinh doanh tại Latvia, Litva và Estonia;
 • Các dịch vụ và hoạt động khác tùy theo nhu cầu cá nhân của mỗi khách hàng. Hãy cho chúng tôi biết quý vị cần gì, chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện.